Sunday 10 August 2014 1 comments

Juruukur Bahan Siswazah

Alhamdullilah. Syukur dengan berkat dorongan Ibu Bapa,Isteri dan Anak-anak.Akhirnya aku berjaya lulus peperiksaan Direct Final dengan RISM dan seterusnya berdaftar sebagai Juruukur Bahan Siswazah dengan Lembaga Jurukur Bahan Malaysia

 
;